TRANG CHỦ
   || GIỚI THIỆU
   || Tin tức - Sự kiện
   || Sử dụng - Bảo quản
   || Các bước thực hiện
   || Tuyển dụng
   || LIÊN HỆ
1.   Nghệ thuật
2.   Biểu tượng
3.   Các loài hoa
4.   Kiến trúc đặc biệt
5.   Ảnh về tôn giáo
6.   Chân dung
7.   Tranh vui
8.   Các loại thú
9.   Phong cảnh
10.   Chữ thư pháp
11.   Tranh theo mẫu cung cấp
12.   Chương trình
Lượt truy cập
0
:: Tin tức - Sự kiện
Malfunctioning website fixed - Đã khắc phục trang web trục trặc
Xin lỗi vì sự bất tiện - Sorry for the malfunctioning website
Trang web gặp lỗi-Malfunction website
We are really sorry for not answering all the order in time, recently our website got some errors but now it should be working, thank you for contacting us. Thật sự xin lỗi vì không trả lời các đơn đặt hàng kịp thời, gần đây trang web chúng tôi gặp một số trục trặc nhưng hiện tại thì nó sẽ hoạt động bình thường, cảm ơn vì đã tin tưởng liên hệ chúng tôi.
Cập nhật: 11/07/2017

 
 
 
TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU  |  Tin tức - Sự kiện  |  Sử dụng - Bảo quản  |  Tuyển dụng  |  LIÊN HỆ
2007 © Tranh Cát Ý Lan | Trang chủ | Đầu trang